Flagposter, vanding og dB

dB

Alle MXere der træner på Slagelse MX skal til en hver til overholde miljøstyrelsens vejledning for deres respektive klasse. Træningslederen kan til en hver tid uden en kontrollerende måling kræve MX ompakket eller om nødvendig nægte kørsel med MXen hvis han/hun skønner at dB ikke overholdes.
Argumente at man har fået “målt” sin MX i en anden klub og den derfor overholder sit dB, kan ikke bruger til noget hvis træningsleder skønner at dB er for høj for pågældende MXer.

Træningsgebyret runderes IKKE pga. for høj dB efter man har startet med at træne

Flagposter ordning

Som det står i vores klubhus og som vi har forsøgt at gennemfører i år med skiftende held har vi lavet synes vi en fair flagpost ordning her i klubben som skal sikre at ALLE er beskyttet på de hop hvor vi skal have en post,  MEN også at ALLE er med til at hjælpe og det ikke bare er de samme hver gang.

Overskriften og meningen er at:  Man hjælper  hinanden, og ikke kun  sig selv

I korte træk betyder det at der ved endt træningen tildeles flagpost til de første 6 over stregen som de eller deres hjælper/forældre SKAL bemande i træningen der starter lige efter.

Vi har gennemskuet alle dem der “venter til de 6 første er kørt i mål, dem der kører ud lige før træningen samt alle de andre iderige undskyldninger der kommer for at undgå at stå som flagpost, kort sagt er det bare sådan at vil man ikke være med i ordningen,  skal man ikke møde op hernede, man skal heller ikke forvente at træne mere den dag, og  trænings sesektionen bliver ikke blive gennemført.
Alle som står og venter på at få lov til at træne vil få at vide hvorfor og hvem der ikke vil være med…. og man derfor skal takke for manglende træningstid.

Træningsgebyret runderes IKKE pga. manglende vilje….

Det er selvfølgeligt tilladt at kører stille og rolig ud på den tildelte post, stille sin MXer så den ikke står i vejen og selvfølgelig kører tilbage efter endt træning.

Det er på ingen måder IKKE TILLADT at tage nogen med bag på ved siden osv.  på vej ind efter flagpost opgaven,  dette er en overtrædelse af DMU og klubbens regelment og dette vil uden mulighed for diskution med fører bortvisning.

Denne ordning gælder ALLE både medlemmer og ikke medlemmer.

En flagpost står der for andres sikkerhed på banen, så derfor går man fra den før tid, standses træningen øjeblikkelig og starte ikke førend flagposten er tilbage på sin plads.

Vanding under træning:

Dersom vi er en klub der drives af frivillige, er det også begrænset hvor meget vi kan forberede os i forbindelse med vanding af banen inden der er træninger, det betyder at vi vander under træningerne for ikke at støve, det må ikke støve fra vores bane, primært af 2 grunde: miljø og sikkerhed.

Alternativt aflyses træningen.

Træningsgebyret runderes IKKE pga. manglende vilje til at træne under vanding af banen.

Alle 3 punkter på denne side dvs. flagposter, dB og vanding SKAL overholdes til hver en tid det uanset om det er almindelig træning, træningsskoler eller anden MX aktivitet på Slagelse MX.

Træningslederen, klubtræner, Elite træneren, samt de andre som lejer sig ind på vores bane  har ansvar for at miljø og sikkerhed overholdes til hver en tid og træningslederen har bestyrelsens fulde opbakning i sine beslutninger så længe at miljø og sikkerheden overholdes for det SKAL overholdes.

Mv. Slagelse MX