Generalforsamling 2018

Start dato: 21. november 2018 - 19:30 · Slut dato: 21. november 2018 - 22:00

GENERALFORSAMLING 2018

Der indkaldes herved til generalforsamling i Slagelse Motocross

ONSDAG D. 21. NOVEMBER 2018 KL. 19.30

I KLUBHUSET JÆTTEHØJVEJ 8 B, SLAGELSE

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  2. Crossformandens beretning
  3.   Revideret regnskab forelægges til godkendelse
  4.   Indkomne forslag
  5.   Kontingent for det kommende år
  6.   Valg i henhold til vedtægterne
  7.   Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udfærdiges skriftligt og sendt på mail, og være crossformand Jesper Rasmussen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Jesper Rasmussen

 

 

 

 

Der er lukket for tilmeldinger