Baneombygning, hvorfor nu det?

Ændringer er primært lavet for at sikre at flest mulige kan komme ud og dyrke deres sport og de der bor op af banen har mindst muligt gene af det.

1. etape:

Vi har i sommerferien bygget den bagerste del af banen om, bla. er 3 lange lige strækningen er brudt af sving, og 1 af 2 vuptier.

Hvorfor nu det?
Jo vi forsøger hele tiden på at sænke lydtrykket til vores naboer, denne ombygning giver ca. 1,0 dB mindre lydtryk, de næste 2 etaper hvor vi bla. vender starten vil sænke lydtrykket med yderlig ca. 2-3 dB.

Den nuværende ombygningen har været længe undervejs, ja ca. 1 år fra da den tilladelse vi fik af Slagelse Kommune blev anket af vores naboer til Natur og Miljø ankeklagenævnet, ankeklagenævnet har nu givet grøn lys for ombygningen, det betyder at vi kan lave banen om efter de beregninger / tegninger der fulgte med ansøgningen og de tegninger som man har kunne se i klubhuset.

Så nu har vi ændret baneforløbet som vi har ansøgt og ikke andet, og vi kan ikke bare lave andre ændringer uden at søge endnu engang!!!

Vi ved godt at alle gerne vil have lige stræk, store kasse hop osv.

MEN: Lige strækninger og dermed mere fart på cyklen betyder mere lydtryk, dvs. færre kan træne.

Så det er IKKE i den retning vi har valgt at gå i udvalget,

Alt nyt er ikke altid negativt:
Men prøv nu lige banen, og gerne flere gange INDEN i bryder ud i protester m.m. over de ændringer der er lavet, for de ændringer er lavet for at sikre at flest mulige kan komme ud og dyrke deres sport og de der bor op af banen har mindst muligt gene af det.

Alle er vel enige om at det mål vi skal forsøge at nå i MX sporten, er det ikke?

Vejen til ændringer på banen:
Før hver ombygning skal det dokumenteres at vi ikke laver et højere lydtryk end det nuværende, og derefter skal søges om lov til ændringer hos div. myndigheder førend vi kan gå igang ændringer på banen og arealer, så bane ændringer er altså ikke noget man bare laver…

Lydtryk:
1-2-3 etape forventes til sammen at give en sækning af lydtrykket med min. 3,0 dB !!!!

Etape 1-2-3

1. etape
Gennemført :-)

2. etape:
Gennemført dog mangler resten af det nye publikums areal men voldene er på plads..
Giver mere publikums areal midt på banen: Vi genetablere de 2 langsider som i dag er delt af 2 sving, så sløfer vi hop 8. som skal bruges til adgangsvej til et nyt stort publikums areal på ca. 800 m2 midt på banen, det kommer til at ligge ca. 1.5-2.0 m. oppe over banesporet og derved fungere som en stor vold som vil holde lydtrykket væk fra naboerne.

3. etape:
Starten flyttes ned foran klubhuset.
Dette kræver måske en dispensation fra Å-beskyttelsen men helt sikkert en masse penge og ikke mindst masser af hjælp fra klubbens medlemmer.

Tidshorisont:
Den sidste  etape påbegyndes når dispensationen for Å-bekyttelsen i er hus hvis det kræves, og vi har skaffe penge og hjælp fra klubbens medlemmer til det projektet.

MEN indgives klager over lokalplanen /dispensatione vedr. Å-bekyttelsen, og dermed klubbens seriøse arbejde på at sænke lydtrykker, ja som bygger vi banen tilbage til det oprindelige baneforløb.

Færdig: februar – marts måned 2013

Skitser af de 3 etaper kan man se på døren til tutten i klubhuset.

Kommentar til banen er meget velkommen, så længde de er konstruktive:-)

Mv. Slagelse MX